Finns det något som är svenskare än kräftfest egentligen? Möjligen midsommar, men vårt sätt att äta kräftor är unikt i världen. Och nu är det…