Personlig assistent är ett yrke där du verkligen känner att du gör skillnad. Ditt jobb är att låta personen du är assistent åt leva ett så vanligt liv som möjligt, vilket kan göra en oerhörd ökning i livskvalitet. arbetsuppgifterna för en personlig assistent beror på vilket behov av hjälp den assistansberättigade har, och kan variera från att klä sig till att studera eller handla.

När det gäller lön inom personlig assistans så finns det självklart kollektivavtal att falla tillbaka på, men lönesättningen är individuell. Om du arbetar på obekväma tider tillkommer ob-tillägg, och även semesterlön ingår.

Att arbeta i någon annans hem

Som personlig assistent jobbar du hemma hos den som är i behov av hjälp. Det betyder att du behöver vara lyhörd och anpassa dig till hur det fungerar i hemmet. Ibland är det dessutom inte bara den som behöver assistans som bor i hemmet utan även övrig familj. Då kan det bli ännu högre krav på lyhördhet och anpassning för dig.

I de allra flesta fall är de personliga assistenterna både efterlängtade och välkomna hos de som behöver assistans, så med en liten gnutta lyhördhet och en dos kommunikation, är det väldigt sällan som några problem uppstår.

Personlig assistent till barn

När du jobbar som personlig assistent till ett barn är ditt jobb att vara barnets armar och ben. Det betyder att du hjälper barnet att göra det som han eller hon vill, oavsett vad andra tycker. Som du säkert förstår kan detta leda till en del ovanliga situationer med barnets föräldrar. Ett exempel är om barnet vill leka medan föräldrarna vill att det ska komma och äta med resten av familjen. Din roll är då att hjälpa barnet att leka.

Som personlig assistent till ett barn är det viktigt att förstå att du varken är barnets förälder eller att du ska uppfostra det. Ditt jobb är bara att hjälpa barnet att göra det som han eller hon vill, precis som ett barn utan hjälpbehov hade gjort. Barnets föräldrar får ta hand om barnets uppfostran.